Parcul National Calimani  
   
home  /  documente  /  proiecte  /  Informatii_publice  /  contact
 
romana  /  english
 
 
Infiintarea parcului
Comunitatile
Legende si traditii
Calendar evenimente
Muzee
Carti
Echipa
Harta turistica
Trasee turistice
Atractii turistice
Ghidul turistului
Posibilitati cazare
Prognoza meteo
Pachete turistice
» cu ghid
» foto safari
Tarife
Flora
Fauna
Criptogame
Peisaje
Habitate
Oportunitati de cercetare
Galerie foto
Link-uri
PNC info contact
Adrese utile
 
Carti
Despre Calimani s-au scris destul de multe carti, majoritatea legate de aspecte ale biodiversitatii. Lista nu este completa si orice sugestii sunt binevenite:
 • Dr. Ing. Taras Seghedin,1983,Rezervatii naturale din Bucovina
 • Antohe, A., colab.,1983, Pigmenţii asimilatori la plantele lemnoase de la limita superioară a pădurii din Masivul Călimani,. Anuarul Muzeului Judeţean, Fascicula Ştiinţele Naturii, Vol. VII, Suceava, p.99-106;
 • Antohe, A., colab.,1989, Recherches ecophysiologique sur les especes ligneuses du Massif Călimani,. Rev. Roum. Biol.- Biol. Veget., Tome 34, No.2, p. 129-136, Bucarest;
 • Antohe, A., colab., 1990, Cercetări ecofiziologice in asociaţiile de tufărişuri subalpine din masivul Călimani, Studii şi cercet. Biologice, ser. Biol. Veget., 32,2,121-129;
 • Antohe, A., colab.,1990, Estimarea productivităţii primare a pajiştilor din masivul Călimani. Studii şi cercet. Biologice, ser. Biol. Veget., 42,2,95-101;
 • Antohe, A., colab.,1991, Cercetări ecofiziologice la gramineele din pajiştile masivului Călimani. Studii şi cercet. Biologice, ser. Biol. Veget., 43,1-2,71-77;
 • Antohe, A., colab., 1993, Particularităţi ecofiziologice ale molidişurilor de varste diferite din masivul Călimani. Studii şi cercet. Biologice, ser. Biol. Veget., 45,1,95-105;
 • Baumgarten, I. C. G., 1846, Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui, Cibinii, IV, 1-236;
 • Cenuşă, R., 1993, Cercetări asupra structurii volumului ecologic şi succesiunii ecosistemelor forestiere de limită altitudinală din Carpaţii Nordici (Călimani şi Giumalău) - teză de doctorat, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice);
 • Cenuşă, R., colab., Cercetări privind influenţa pădurii montane in modelarea principalilor parametrii meteoclimatici (temperaturi, umiditate atmosferică, precipitaţii) - ICAS Campulung Moldovenesc;
 • Cenuşă, R., 1997, Cateva aspecte privind dinamica şi importanţa necromasei lemnoase, in arborete naturale de molid, studiu ICAS, Campulung Moldovenesc
 • Cenuşă, R. , 1993, Cercetări privind protecţia mediului inconjurător in exploatarea sulfului in Cariera Călimani şi in atmosfera adecvată in care funcţionează centrala termică de cărbune solid brut - ICAS Campulung Moldovenesc;
 • Chifu, T., colab. , 1984, Cercetari asupra biomasei şi productivităţii molidişului cu zambru (Cembreto- Piceetum abietis Chifu et all.84) din Munţii Călimani, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Tomul XXX, s. II a, Biologie
 • Chifu, T., colab. , 1984, Molidişul de limită cu zambru (Cembreto- Piceetum abietis nov. Ass.) din Munţii Călimani. Studii şi cercet. Biologice, ser. Biol. Veget.,36,1,28-35;
 • Chifu, T., colab. , 1986, Asociaţia Cembreto-Piceetum abietis Chifu et all.84 in Munţii Rodnei, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Tomul XXXII, s. II a, Biologie
 • Chifu, T., colab. , 2006, Flora şi Vegetaţia Moldovei, Ed. Universitatii Al.I.Cuza, Iaşi
 • Codoreanu, V. , 1952, Contribuţiuni la studiul florei lichenologice a Munţilor Călimani. Studii şi cercet. St. Acad. RPR., fil. Cluj, 1-2,170-178;
 • Coldea Gh. , 1973, Consideraţii fitocenologice şi sindinamice asupra vegetaţiei mlaştinilor din Munţii Călimani. St.com.ocrotirea naturii, Suceava, 1973, III, 53-63.
 • Cs�r�s St. , 1951, Cercetări floristice şi de vegetaţie in Munţii Căliman.i Studii si Cercetari Stiintifice Cluj, 1-2, 127-143;
 • Dincă I. , 2004, Apa şi peisajele din Munţii Călimani, Editura Dacia, Cluj Napoca
 • Doniţă, N. , 1990, Tipuri de ecosisteme forestiere din Romania, Ed. Tehnică Silvică, Bucurşti
 • Doniţă, N. , colab., 2005, Habitatele din Romania, Editura Tehnică Silvică. Bucureşti.
 • Geambaşu, N. , 1981, Importanţa jnepenişurilor in conservarea potenţialului staţionar din etajul subalpin al Munţilor Rodnei, Maramureţului şi Călimani. Studii şi Comunicări de ocrotirea naturii Vol.V Suceava, p.157-166;
 • Grecescu, D. , 1898, Conspectul florei Romaniei, Bucureşti
 • Gubesch, L. , 1971, Răspandirea relictului glaciar zambrul (Pinus cembra) pe versanţii sudici ai unor masive montane din Călimani, Ocrotirea Naturii, t. 15, nr. 2, pag. 149-159, Bucureşti;
 • Herbich, Fr. , 1859, Flora der Bukowina, Leipzig
 • Hohn, M. , 1998, Vascular flora of the Kelemen (Călimani) Mts on the side of the Maros (Mureş) river drainage area, Studia bot. Hung 27-28, pp. 75-108, 1996-97, Budapest
 • Manoliu, Al. , 1985, Cercetări micologice in masivul Călimani. Studii şi cercet. Biologice, ser. Biol. Veget., 37,1,13-24
 • Manoliu, Al. , 1989, Ciuperci imperfecte (Deuteromycotina) din Masivul Călimani, Studii şi Cercetări Biologice, ser. Biologie vegetală. 41,2,61-69;
 • Manoliu, Al. , 1989, Ciuperci ascomicete (Ascomycotina) din Masivul Călimani, Studii şi Cercetări Biologice, ser. Biologie vegetală. 41,2, 69-77
 • Manoliu, Al. , 1994, Cercetări micologice in molidişuri de varste diferite din masivul Călimani, Studii şi cercetări de biologie, seria Biologie Vegetală, Tomul 46, nr.1
 • Manoliu, Al. , 1994, Cercetări micologice in pădurile de limită şi tufărişurile subalpine din masivul Călimani, Studii şi cercetări de biologie, seria Biologie Vegetală, Tomul 46, nr.2
 • Manoliu, Al. , 1995, Cercetări micologice in unele asociaţii vegetale din Masivul Călimani, Studii şi cercetări de biologie, seria Biologie Vegetală, Tomul 47, nr.1, p.25-32, Bucureşti
 • Mihai, Gh. , 1968, Contribuţii la cunoaşterea brioflorei din Munţii Călimani. Studii şi cercet. Biologice, ser. Biol. Veget. 20,3,203-211, Bucureşti
 • Mihai, Gh. , 1985, Informaţii noi cu privire la brioflora Munţilor Căliman, St.cerc.biol., Seria biol. Veget., t.37, nr.2, p.95-99, Bucureşti
 • Mititelu, D. , colab., 1986, Flora Munţilor Călimani, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Tomul XXXII, s. II a, Biologie
 • Mititelu, D. , colab., 1986, Contribuţii la studiul vegetaţiei lemnoase din Munţii Călimani, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Tomul XXXII, s. II a, Biologie
 • Mititelu, D., colab. , 1986, Contribuţii la studiul vegetaţiei ierboase din Munţii Călimani, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Tomul XXXII, s. II a, Biologie
 • Munteanu, D. , 2000, Avifauna bazinului montan al Bistriței Moldovenești, Editura Alma Mater, Cluj Napoca
 • Naum, Tr. , 1972, Evoluţia morfologică a masivului vulcanic Călimani in pliocen şi cuaternar, Buletin Ştiinţific, seria B, Biologie-Fizică-Chimie-Matematică, Baia-Mare, IV, 140-156;
 • Naum Tr., Butnaru E. , 1989, Munţii Călimani, Ed. Sport-Turism
 • Petorfi St., colab., 1962, Alge turficole din Muntii Calimani, Contribuţii Botanice, Cluj, 21-37.
 • Pop, E. , 1929, Analize de polen in turba Carpaţilor Orientali (Dorna-Lucina). Bul. Grad. Bot. Cluj, 9,3-4, 81-120
 • Popa, I. , 2006, Cercetări dendroclimatice in pădurea de limită din Parcul Naţional Călimani, proiect multianual;
 • Popescu, A.. & Sanda, V. , 1972, Răspandirea speciilor Geum montanum L. şi Geum reptans L. in Romania, St. şi cerc. Biol., seria Botanică, T.24, nr.2, p. 103-115, Bucureşti
 • Procopianu- Procopovici, A. , 1890, Floristiches aus dem Gebirge der Bukowina. Verhand. Zool.- Bot. Gesellshaft, Wien, XL, II: 85-86
 • Ştefan, N., colab. , 1986, Contribuţii la studiul structurii şi biomasei jnepenişurilor din Masivul Călimani, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Tomul XXXII, s. II a, Biologie
 • Vlad, R., Cenuşă, R.,1992, Studiu de reconstrucţie ecologică a zonei Exploatării Miniere Călimani, ICAS Campulung Moldovenesc;
 
 
     
 
 
Web Design for Business® by Logic Industry®